Lions Club Teplice

Asociace ředitelů gymnázií
České republiky

Aktuality

27.09.2016

Připomínky AŘG k financování nepedagogických pracovníků 

13. září 2016 Rada AŘG ČR na svém jednání dne 13. 9. 2016 po projednání v krajských sekcích konstatovala, že navrhovaný model nevyřeší současný stav, zejména nedostatečný počet nepedagogických pracovníků na školách. Více zde.

26.09.2016

13. září 2016 zasedala Rada AŘG. Jednalo se o společném prohlášení AŘG a CZESHA k platům, financování nepedagogů, přípravě konference a "pamlskové" vyhlášce. Zápis najdete pod sekci Rada (po přihlášení).

14.09.2016

Společné prohlášení AŘG ČR a CESHA k aktuálnímu vývoji v oblasti učitelských platů

Předsedkyně AŘG PhDr. Renata Schejbalová zveřejňuje toto prohlášení, které dojednala v minulých dnech s Ing. Jiřím Zajíčkem - předsedou Unie školských asociací.

22.08.2016

Stanovisko AŘG

k Nařízení vlády, kterým se stanovují obory vzdělávání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky. Předsedkyně AŘG PhDr. Renata Schejbalová vydala toto prohlášení.

22.08.2016

Stanovisko AŘG k mistrovské zkoušce

Podle názoru AŘG se navržené pojetí mistrovské zkoušky se zcela míjí s původním záměrem, kdy mistrovská zkouška měla v učebních oborech nahradit zkoušku maturitní, a tím zvýšit kvalitu a prestiž maturitní zkoušky jako takové a ve své podstatě omezit vysokou neúspěšnost některých oborů u maturitní zkoušky.

Více zde.

 

1 2

Partneři
MŠMT CZESHA